TVC
savista

Cổng thông tin kết nối cư dân

 

 

Cung cấp dịch vụ tiện ích cho cư dân:

  • Các dịch vụ tại chỗ: sửa chữa máy lạnh, giúp việc nhà theo giờ...
  • Cập nhật, trao đổi thông tin nhanh chóng.
  • Đăng ký sử dụng các dịch vụ tiện ích chung.
image